Blir et levende kontor eller hjemmekontor det største konkurransefortrinnet?

arbeidsglede egenmotivasjon motivasjon team

Det store spørsmålet i disse dager synes å være om vi skal fortsette med hjemmekontor, gå for en hybridløsning eller gå tilbake til å jobbe på kontoret på fulltid?

Etter nesten 18 måneder med covid er vi snart tilbake til en hverdag hvor vi trygt kan reise på kontoret.
Mange hevder at det å tilby hybridløsninger vil være helt nødvendig i konkurranse om de beste medarbeiderne.

Det er helt sikkert viktig for mange og slike løsninger vil tvinge seg frem.

Jeg vil rope et lite varsko her: ikke la dette bli en trend som alle må hoppe på. Ikke la alle medarbeidere få følelsen av at hjemmekontor og frihet er det eneste riktige.

Tvert i mot, jeg mener at bedrifter som legger til rette for et levende, aktivt kontormiljø, vil ha et konkurransefortrinn i kampen om mange av medarbeiderne. 

En ting jeg har erfart i samtale med mennesker som har vært påtvunget hjemmekontor, er at de ikke liker denne arbeidshverdagen. De vil ha et sted å møte opp, noen å ha det sosialt med, noen å sparre med og noen å føle tilhørighet til.

De aller færreste av oss ønsker å være selvstendig næringsdrivende. Og mange av de som er selvstendig næringsdrivende, søker til kontorfellesskap, nettopp fordi de trenger mennesker rundt seg for å fungere. Vi er sosiale vesener, ingen pandemi kan forandre det. 

Så min lille fremtidstanke er at vi må legge til rette for at folk kan komme på kontoret, og at det er et levende kontor, ikke et sted der du er alene på 1000 kvm. Om alle skal på kontoret hver dag må avklares med den enkelte, men normalen mange vil foretrekke er å få gå på jobb.

Altså tilbake til det normale!

Positiv hilsen Øyvind