Det er frivillig å gå på jobb, så hvorfor gidder du?

arbeidsglede egenmotivasjon motivasjon

 

I disse dager starter de fleste av oss på jobb igjen etter ferie og coronapåvirkning.

Hvordan er det med motivasjonen? 

De fleste har fått et påtvunget møte med innenriksministeren den siste tiden. Møtet med innenriksministeren er det du har når du snakker med deg selv om hva som er viktig for deg og hvordan du har det. 
I møte med coronaen har vi fått anledning til å reflektere over hva som egentlig er viktig for oss i livet. 

Mange har følt på at det viktigste i livet ikke kan kjøpes for penger og at streben etter materielle goder og karriere alt for lett kommer i veien for verdifull tid med familie og venner. Man kan ende opp med å lure på om det er verdt det.
Kan vi klare oss med mindre for å få det bedre?

Jeg har pratet med mange om hva coronatiden har gjort med deres forhold til jobben.
En del gleder seg vilt til å komme tilbake på jobb. De savner det sosiale på jobben og trenger det avbrekket fra familielivet. 

Noen har bestemt seg for å bytte jobb. Avstanden og tiden til å kjenne på noe annet har gjort at de har erkjent at de er på feil hylle. Som en sa: Før corona så var det lett at hverdagen bare gikk og man ikke hadde det «jævli» nok til å gjøre endringene, så man lot det bare skure og gå.

Andre tenker at de er i riktig jobb, til tross for at ikke alt er perfekt. 

 Uansett hva ditt forhold til jobben er, så er det sannsynlig at coronatiden har gjort noe med deg og når vi nå skal tilbake til hverdagen kan det være lurte å kalle inn til et planlagt møte med innenriksministeren for å avstemme om du er på riktig spor i forhold til dine verdier og ønsker.

 Det er smart å bruke litt tid på å reflektere over hvordan du vil at hverdagen skal være.

Tenk bare på hvor mye tid vi bruker på å planlegge en 3-ukers sommerferie.
Noen tar ferien på sparket, men de fleste legger mye tid i planlegging av ferien for å få mest mulig ut av den. Man har bare en sjanse.
Alle involverte tas med på råd, det legges budsjett og lite overlates til tilfeldighetene.

Når vi bruker så mye tid på en 3-ukers periode, virker det ikke da fornuftig å bruke litt tid på å planlegge for 48 uker på jobben, hvor du tilbringer halvparten av ditt våkne liv?

For det er frivillig å jobbe der du jobber?

Når du frivillig bruker halvparten av ditt våkne liv et sted, bør du tilrettelegge for at du får det så bra som mulig der.
Du bør finne ut av hvordan du kan være motivert for å være en aktiv pådriver i arbeidsmiljøet og kulturen, og hvordan du skal oppleve mestring og få egen og andres anerkjennelse for den jobben du gjør. 

Du lever tross alt dette livet akkurat nå, så du kan like godt sørge for at du har det så bra som du fortjener!

Hva bør være på møteagendaen med innenriksministeren?

1. Kartlegge nå-situasjonen

2. Hvordan vil jeg ha det?

3. Hva må endres og hvem skal gjøre det?

4. Hvorfor er det viktig?

5. Lag en handlingsplan!

Hva du burde ha med under hvert punkt drøfter jeg i denne podcasten: